Elkenøre Sildestrup Stovby Marielyst Bøtø
Hovedsiden Historie Underholdning Strandkirken Bøtø flyveplads
Træfældning Muldvarpe Fiskeri Erhverv Fritidsgrunde
Grundejerforeninger Vand, renovation, el      


Om Bøtø flyveplads og flyangrebet
på pladsen den 3/5 1945
  
Både før og under 2. verdenskrig var der flyveplads for svævefly på Bøtø. I foråret 1944 beslaglagde tyskerne området mellem Bøtø-skoven og gården Pedersdal og etablerede skjul for fly, køretøjer og brændstoftromler samt etablerede beskyttelsesrum og  grusbelagte veje i området omkring P-pladsen nord for Bøtø-skoven.  Start- og landingsbanen bestod af hårdttromlet græsmark. Flyvepladsen blev ikke forsynet med antiluftskyts eller permanente maskingeværstillinger, da pladsens hovedformål var spredning og evakuering af fly fra Nordtyskland.

I slutningen af april 1945 ankom et større antal fly fra Nordtyskland, så der den 3/5 1945 var 54 tyske fly af typerne Siebel, Junkers og Bücker Bestman.
Angrebet mod flyvepladsen blev foretaget af 2 Mosquito-fly fra Royal Canadian Air Force, og havde en varighed på henholdsvis 15 minutter og 35 minutter. Hvert af de 2 Mosquito-fly havde fire 20 mm maskinkanoner og hvert fly affyrede 340  panserbrydende projektiler og 340 eksplosive granater. Af de 54 tyske fly blev 10 ødelagt ved angrebet.


Flyvehistorisk Tidsskrift nr. 3 og 4 fra 1987 indeholder 2 omfattende og detaljerede artikler samt tilknyttede kommentarer om angrebet, som her kan læses i PDF-format, med tilladelse fra Dansk Flyvehistorisk Forening.

1987-3:
Side 67 Generelt om Vestallierede luftangreb i Danmark
             under 2. Verdenskrig. 1 foto fra Bøtø.
Side 68 Generelt om luftangreb. 2 fotos fra Bøtø.
Side 69 Luftangreb på Værløse og herefter Bøtø. 2 fotos.
Side 70 Luftangreb på Bøtø i 15 minutter.

1987-4:
Side 74 Kommentarer til side 67-70 og beskrivelse af
             flyvepladsen.
Side 75 Beskrivelse af flyvepladsen og dens anvendelse.
Side 76 Indledning til angrebet på Bøtø flyveplads den 3/5
            1945 hvor der befandt sig 54 tyske fly, hvoraf 10
             blev ødelagt. 1 foto af fly skjult ved Lævej.
Side 77 Kort over området med angivelse af fly m.v.
Side 87 De 2 Mosquito-flys angreb og vurdering heraf.
Side 88 Fortsat beskrivelse og vurdering af angrebet.
             1 foto af ca. 38 fly foran Bøtø-skoven..
Side 89 Vurdering af antal ødelagte fly. Efterskrift og noter.
Side 90 Noter

Kommentarer:
Side 1 Forfatteren af side 67-70 kommenterer side 74-90.
Side 2
Side 3
Side 4

Hver side fylder mellem 160 kb og 772 kb.

Flyvehistorisk Tidsskrift er medlemsblad for Dansk Flyvehistorisk Forening, som er er en landsdækkende kulturhistorisk interesseorganisation med hjemsted i Københavnsområdet.

Foreningens formål er at skabe interesse for flyvningens historie ved udgivelse af publikationer, foredragsvirksomhed, deltagelse i udstillinger og anden formidling, samt indsamling og istandsættelse af flyvehistoriske effekter til bevarelse for eftertiden.

Hjemmeside: http://www.danfly.dk/


Tyske fly foran Bøtø-skoven  -  Klik for større billede.


Mosquito-fly var hovedsagelig bygget af træ og de 2
voldsomme Merlin motorer på op til 2.640 HK hver gav 
det lette fly en høj marchhastighed på 669 kmt.

Mosquito-fly blev også anvendt ved den berømte bombning af Shell-huset i København i 1945.

Detaljerede efterretninger om tyskernes aktiviteter på flyvepladsen i 1944-1945 kan ses på www.spionage-lfm.dk

I forbindelse med indsamling af oplysninger til en udstilling på Post & Tele Museum oplyste historikeren Mark Mau i Postpensionisternes blad nr. 2004-6, at postbud Leif Andersen fra Væggerløse i 1945 iagttog hvad der skete på Bøtø flyveplads, når han var ude på sin rute. Leifs oplysninger tjente til at hans kone Asta kunne tegne detaljerede kort over området. Kortene med tilhørende forklaringer blev sendt til deres forbindelse i Hellerup, hvor informationerne skulle forarbejdes og via Sverige sendes til London.