Elkenøre Sildestrup Stovby Marielyst Bøtø
Hovedsiden Historie Underholdning Strandkirken Bøtø flyveplads
Træfældning Muldvarpe Fiskeri Erhverv Fritidsgrunde
Grundejerforeninger Vand, renovation, el      

Bøtø, Falster

Om den tidligere Bøtø flyveplads se her.

Bøtø Møllevej ved Kjørups Kro


Klik for større billede

 

Den samlede kyststrækning set fra Bøtø mod nord.

 

Indgangen til Bøtø skoven, som er en privat ejet skov hvortil der er adgang i dagtimerne. Bøtø skoven

 

Der findes 2 udkigstårne med udsigt over fuglereservatet.
Billedet viser udsigten fra det sydligste tårn, som der er adgang til via Tidselvejen. Det andet tårn findes ved Trevlekronevej.

Fuglereservatet har et areal på 173 hektar og har stor betydning som raste- og fourageringsplads for trækfugle fra Sverige, Finland og det nordlige Rusland.

Der er set 223 forskellige fuglearter i reservatet.

Fuglereservat Bøtø Nor

 

Fra Bøtø og 300 meter sydpå er der fribadestrand
 langs med Bøtø skoven.
Fribadestrand Bøtø