Elkenøre Sildestrup Stovby Marielyst Bøtø
Hovedsiden Historie Underholdning Strandkirken Bøtø flyveplads
Træfældning Muldvarpe Fiskeri Erhverv Fritidsgrunde
Grundejerforeninger Vand, renovation, el      


Fritidsgrunde i Marielyst, Falster

Miljøministeriet har tilladt udstykning af 858 nye fritidsgrunde i Marielyst-området.

Oversigt over de nye fritidsområder kan ses i Skov- og Naturstyrelsens landsplandirektiv for udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Ud over det løbende salg af enkelte fritidsgrunde er der derfor i 2006 grunde til salg i følgende nyudstykninger: Lokalplan nr. 73 omfatter   grunde vest for Elkenøre Øvej

 
Lokalplan nr. xx omfatter  grunde nord for xx

 

Fra Stovby/Sildestrup/Elkenøre udstykkes i alt 599 grunde.

 - Sildestrup Øvej og Falkevej

 - Sildestrup Øvej (77 grunde)

Lokalplan nr. 72 omfatter 154 grunde nord for Sildestrup Øvej.

 

 

 - Sildestrup Øvej og Stouby Ringvej

 - Sildestrup Øvej og  Stouby Ringvej  (119 grunde)

Lokalplan nr. 67 omfatter 119 grunde sydvest for Sildestrup Øvej og vest for Stouby Ringvej.

 

 - Marielyst Strandpark Ferieby

 - Skovlyst  (167 grunde ved Bøtø Ringvej)

  - Hestehaven (43 grunde ved Bøtø Ringvej)

 - Marielyst5  (49 grunde ved Bøtø Ringvej) 

Lokalplan nr. 69 omfatter de 259 grunde ved Bøtø Ringvej.


Klik for større billede

Skovlyst-udstykningen set fra
 Bøtø Ringvej i foråret 2006.