Elkenøre Sildestrup Stovby Marielyst Bøtø
Hovedsiden Historie Underholdning Strandkirken Bøtø flyveplads
Træfældning Muldvarpe Fiskeri Erhverv Fritidsgrunde
Grundejerforeninger Vand, renovation, el      


Træfældning

Det vigtigste ved træfældning er at undlade at save stammen helt over. Man skal lade fældekammen blive tilbage for at kunne styre hvilken retning træet falder i.

Man begynder med at save et forhug med en åbning på 90 grader på stammens ene side og med dybde næsten til midten af stammen. Der er dermed størst mulig chance for at træet mister balancen i den ønskede retning og falder ud over forhugget.

Fra modsatte side af stammen saves et fældesnit ind mod spidsen af forhugget.

Fældesnittet skal stoppe 2-5 cm. fra forhuggets spids. De 2-5 cm. der ikke saves over, kaldes fældekammen og fungerer som et hængsel der skal styre træets fald i den ønskede retning. Fældekammen knækkes af træets vægt ved faldet.

Der kan slås en kile i fældesnittet for at undgå at saven klemmes fast og for at give træet overbalance ud over forhugget. Som alternativ til kile kan man inden savning påbegyndes fastgøre et solidt tov højt oppe i træet og benytte tovet til at trække træet ud over forhugget.

Vanskelige træer
Træer der står skråt eller kun har grene til den ene side, bør fældes i den retning de har overbalance til, så man undgår overraskelser med faldretningen.

Træer der kun har grene til den ene side kan man give bedre balance ved at fjerne så mange grene som muligt inden fældningen.

Hvis træet står skråt skal forhugget placeres lidt til modsatte side af hvad træet hælder til. Ved fældning af skæve træer lander træets top jo ikke præcis i samme retning som forhugget peger mod.

Faldretningen kan til dels justeres ved at gøre fældekammen lidt bredere i den ene side. Træet vil så i teorien falde mod den retning hvor fældekammen er bredest. Generelt bør fældekammen dog gøres lige bred i begge sider.

Hvis der er risiko for at træet f.eks. falder ned i et sommerhus, bør man grundigt overveje om det er værd at spare pengene til professionel assistance.

Sikkerhed
Man bør anvende sikkerhedsudstyr og overholde Arbejdstilsynets vejledninger.

Arbejdstilsynets vejledning om fældnings- og skovningsarbejde

Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med motorkædesave

12.09.2007

Forhugget = rødt område
Fældesnittet = grønt område
Fældekammen findes mellem
forhugget og fældesnittet.