Elkenøre Sildestrup Stovby Marielyst Bøtø
Hovedsiden Historie Underholdning Strandkirken Bøtø flyveplads
Træfældning Muldvarpe Fiskeri Erhverv Fritidsgrunde
Grundejerforeninger Vand, renovation, el      

Fiskeri ved Marielyst og omegn


 

 

Lyns fiskesø / Lyns put-and-take er beliggende
Marielyst Strandvej 14, 4873 Væggerløse.

I søen er udsat ørreder i størrelser fra 0,8 til 8 kilo.

Har åbent alle dage kl. 7-21 og fiskekort købes ved selvbetjening:
2 timers kort kr. 60 - maks. 2 fisk
4 timers kort kr. 85 - maks. 3 fisk
Dagkort (7-21) kr. 150 - maks. 6 fisk

Salg af fiskegrej og udlejning af fiskestænger.

Lyns fiskesø

 

Kystfiskeri kan foretages med waders ud for hele Marielyst-området. Andre fiskemuligheder med dybere vand ved kysten er angivet nedenfor.

Der kan generelt fiskes efter skrubbe, rødspætte, pighvarre hornfisk, havørred,  regnbueørred,  laks, torsk, sej, ising, aborre og ål.

Ulslev Strand

Hesselø

Gedsergård-broen ved Stavreby

Birkemose ved Gedser

Kroghage ved Gedser

Gedser Færgehavn

Gedser Odde

Klik for større billeder

Kystfiskeri ved Marielyst

 

Marrebæk Kanalen

Fiskeri i kanalen er tilladt med fisketegn, som kan købes i den Gl. Pumpestation og i Marrebæk Brugs. Man skal også have det statslige fisketegn.

Fiskeri er gratis for børn under 14 år, hvis de er sammen med voksne der har fisketegn.
 

 

Søen ved campingpladsen på Sildestrup Øvej er ikke længere aktiv som put-and-take sø.

I søen er der i april 2006 fundet ægklaser fra både spidssnudet frø og springfrø. Det betyder at tilstanden i søen ikke må ændres eller forværres, da disse frøarter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV om artsbeskyttelse.

Da søen skal bevares som ynglested for frøerne, må der ikke udsættes fisk i søen.

Skov- og Naturstyrelsen oplyser, at alle padder er fredede.

Sildestrup Sø