Elkenøre Sildestrup Stovby Marielyst Bøtø
Hovedsiden Historie Underholdning Strandkirken Bøtø flyveplads
Træfældning Muldvarpe Fiskeri Erhverv Fritidsgrunde
Grundejerforeninger Vand, renovation, el      
 

Sildestrup Strand

 

 


 

Sildestrup digesti

 

Købmand, købmandsgrillen og Seeside In
ved stranden på Sildestrup Øvej

 

Parkeringspladsen på Sildestrup Øvej
ved Sildestrup Strand

 

Søen ved campingpladsen på Sildestrup Øvej er ikke længere aktiv som put-and-take sø.

I søen er der i april 2006 fundet ægklaser fra både spidssnudet frø og springfrø. Det betyder at tilstanden i søen ikke må ændres eller forværres, da disse frøarter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV om artsbeskyttelse.

Da søen skal bevares som ynglested for frøerne, må der ikke udsættes fisk i søen.

Skov- og Naturstyrelsen oplyser, at alle padder er fredede.